Dialektický materialismus - teorie zabývající se nejobecnějšími zákonitostmi vývoje přírody a myšlení. Vznikl v dílech Karla Marxe a Bedřicha Engelse v letech 1844 - 1895 jako teoretický základ jejich přístupu ke společnosti. Jeho podstatou je objev neoddělitelnosti dvou historicky existujících proudů ve vývoji filozofie - dialektiky a materialismu, které jen ve vzájemné vazbě umožňují pravdivý pohled na svět.


Seneca

Čím výš kdo vystoupil, tím blíž je pádu.


Giovani Pico dela Mirandola, vévoda Condorijský a hrabě z Mirandoly, 1463 - 1494, italský renesanční filozof a humanista, napsal spis "O lidské důstojnosti", pronásledován papežem, uprchl do Francie, kde byl uvězněn. Jeho spis se stal "manifestem" italské renesance.


Giovani Pico dela Mirandola

Je nutné, aby jednota převažovala nad protikladností, jinak by věci zanikly.


Giovani Pico dela Mirandola

Člověk se může povznést ke hvězdám a andělům, ale může též klesnout do zvířecího stavu.


Giovani Pico dela Mirandola
Spor ... společně se souhlasem je základem věcí,
chápeme-li spor jako rozdílnost přírodních principů, z nichž se věci skládají,
a souhlas jako jejich jednotu.


Poznámka: Marx a Engels nazývali své pojetí přírody dialektickým a zároveň materialistickým. Pojem dialektický materialismus až na výjimky (Engels: materialismus v podstatě dialektický) neužívali. Ten se rozšířil až po jejich smrti zásluhou G.V. Plechanova


Plechanov Georgij Valentinovič, 1856 - 1918, ruský socialista, marxistický teoretik a popularizátor marxismu. Dlouholetý spolupracovník V. I. Lenina, po rozdělení strany v r. 1903 vůdce menševiků, tj. umírněného křídla ruské sociální demokracie. Přes svůj nesouhlas s říjnovou revolucí marxismu do konce života zůstal věrný.


Poznámka: Základní principy dialektického materialismu objevil při zkoumání společenských jevů Karel Marx. Vlastnímu rozpracování dialektiky a materialismu při zkoumání přírody a jejich popularizaci se pak věnoval daleko více Bedřich Engels, který tak bývá považován za otce dialektického materialismu. Sám však zdůrazňoval, že základy položil Marx.

www.marxismus.cz