Životopis Bedřicha EngelseBedřich Engels, 1820 - 1895, německý teoretik, nejbližší spolupracovník Karla Marxe. K jeho samostatným dílům patří mj. Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu, Dialektika přírody aj. Materielně podporoval tvorbu Marxe, psal spolu s ním a po jeho smrti dokončil jeho nejvýznamnější dílo - Kapitál. Prosadil pro výsledky společné práce název "marxismus".