Základní otázka filozofie má dvě stránky, oddělitelné pouze v abstrakci

Materialistická linie (demokritovská)

 

Idealistická linie (platonská)

ontologický aspekt
Co je prvotní?
                     
 

hmota
materiální bytí
příroda

>

vědomí
idea
duchovno

     

hmota
materiální bytí
příroda

<

vědomí
idea
duchovno

 
 

jsou prvotní

 

jsou druhotné

     

jsou druhotné

 

jsou prvotní

 
 

gnoseologický aspekt

Je svět poznatelný?

 

ANO
na světě jsou věci nepoznané,
nikoliv nepoznatelné

     

NE
svět či jeho části jsou nepoznatelné

 
 
 

MATERIALISMUS

     

Agnosticismus

 
 

a

     

tj.

 
 

OBJEKTIVNÍ IDEALISMUS

     

SUBJEKTIVNÍ IDEALISMUS

 

Protiklad materialismu a idealismu je absolutní pouze v rámci základní filozofické otázky