Životopis Karla MarxeKarel Marx, 1818 - 1883, německý filozof a ekonom. Položil základy dialektického a historického materialismu i racionální politické ekonomie. Objevil materialistické pojetí dějin a existenci společensko ekonomických formací. K stěžejním dílům patří Manifest komunistické strany, Bída filozofie a Kapitál. Jeho myšlenky jsou obsaženy ve stovkách dalších knih, článků a dopisů.