Bedřich Engels     Dopis K. Schmidtovi, 12. března 1895

  Jakmile přijmeme vývojovou teorii, odpovídají všechny naše pojmy o organickém životě jen přibližně skutečnosti. Jinak by nebylo vůbec žádných změn; ve chvíli, kdy by se pojem a skutečnost v organickém světě absolutně kryly, byl by konec vývoje. Pojem "ryba" zahrnuje v sobě život ve vodě, dýchání žábrami; jak se chcete dostat od ryby k obojživelníkovi, aniž porušíte tento pojem? A byl také skutečně porušen; známe celé množství ryb, u kterých se vzduchový měchýř vyvinul v plíce a které mohou dýchat na vzduchu. Jak se chcete dostat od plaza, snášejícího vejce, k savci, rodícímu živá mláďata a nevyvolat přitom konflikt jednoho nebo dvou pojmů se skutečností? A ve skutečnosti máme v monotremách [ptakořitných] celé pododdělení savců, kladoucích vejce! Viděl jsem roku 1843 v Manchesteru vejce ptakopyska a posmíval jsem se ve své naduté omezenosti té hlouposti, jakoby savci mohli snášet vejce, a teď je to dokázáno!

www.marxismus.cz