Bertrandt Arthur William sir Russell

  Filozofie, tak jak ji chápu já, leží kdesi uprostřed mezi teologií a vědou. Na jedné straně, podobně jako teologie, hloubá o otázkách, o nichž dosud nemáme přesné vědomosti, na druhé straně se však, podobně jako věda, dovolává lidského rozumu více než autority, jež tkví svými kořeny v tradici či dokonce ve zjevení. Každé exaktní vědění, a tím jsem si naprosto jist, přísluší vědě. Všechna dogmata o tom, co přesahuje meze exaktního vědění, přísluší teologii. Mezi teologií a vědou je však země nikoho, jíž se snaží zmocnit obě strany; a právě touto zemí nikoho je filozofie.

www.marxismus.cz