Poznámka: Karel Marx a Bedřich Engels nepsali učebnice. Jejich dílo vznikalo v polemice s jinými názory, jako reakce na společenské události či analýza společenských jevů a je obsaženo ve spoustě knih, článků i dopisů. Marxismus zobecňuje poznání mnoha generací myslitelů i těch, kteří později marxismus propagovali a při tom jej dále rozvíjeli.

 

 

 


Bedřich Engels
Neměli jsme naprosto v úmyslu sdělit nové vědecké výsledky v tlustých knihách
tichou poštou výhradně "učenému"světu.

 

 

 

Vstoupit do učebnice marxistické filozofie