Spustit test!

 

Filozofie je kulturou rozumu.
Cicero

 

  Vztahy bytí a vědomí, hmoty a myšlení, světa, který nás obklopuje a světa idejí, to byly vždy nejzávažnější a nejobecnější úvahy, jakými se filozofové zabývali. Nelze už položit obecnější, hlubší a tajuplnější otázku, než: co bylo dříve? Svět či bůh - hmota či myšlenka? Odpověď, jakkoliv je důležitá, nebude nikdy exaktně dokazatelná či vyvratitelná. Je věcí přesvědčení, světového názoru každého filozofa a dokonce každého z nás.

B. Engels: Ludvík Feuerbach a vyústění německé klasické filozofie (úryvek)   Ve své knize Ludvík Feuerbach a vyústění německé klasické filozofie v roce 1888 Bedřich Engels poprvé formuloval vztah bytí a vědomí jako základní otázku filozofie, která se táhne coby červená nit celými jejími dosavadními dějinami. Ač třeba tuto otázku nevyslovili, vždy si ji všichni filozofové kladli a vždy na ni nějak odpovídali. Ona otázka zní:

Co je prvotní? Vědomí - nebo bytí?

  Vědomí lidské či boží, myšlení, idea či duch v jakékoliv podobě - to vše na jedné straně stojí v této otázce jakoby proti objektivní existenci, tedy hmotné skutečnosti, materiálnímu světu, hmotě či člověku. Pojmy jsou různé, podstata stejná.

Materialismus považuje bytí za prvotní a vědomí za odvozené, zpětně působící

Idealismus uznává prvotnost vědomí před hmotnou skutečností

  Oba tyto základní směry se počaly formovat již v dobách antiky, stály proti sobě a filozofie se vyvíjela jako jejich vzájemný, zjevný či skrytý boj. Oba se v mnohém mýlily a oba občas přinášely nové poznání. Hranice mezi nimi, stejně tak jako v přírodě, ve společnosti či jinde v myšlení, nikdy nebyly zcela ostré, absolutní. Existovaly po tisíciletí, koexistují a bojují dodnes. Přes všechny dílčí neúspěchy materialismu a dílčí úspěchy idealismu nikdy věda nepotvrdila a nemůže potvrdit stěžejní předpoklad idealistů, tj. uznání ideálna jako samostatného jsoucna.

Materialismus a idealismus se v principu liší v posuzování vztahu bytí a vědomí

  Otázka vztahu bytí a vědomí je základem každé filozofie, avšak žádnou filozofii na ni nelze redukovat. Podle toho, jak filozofové na tuto otázku odpovídají, dělí se v celé historii filozofie až dodnes do dvou velkých základních táborů - na materialisty a idealisty. Tato otázka je prubířským kamenem nejen pro filozofy, ale pro každého člověka, neboť jeho světový názor z určité filozofie, třeba své vlastní, nikdy neformulované, vychází.

Jak na tuto otázku odpovídáte Vy?
Zkuste si bez nároků na přesnost, spíše pro zábavu, tento test:

spustit (opakovat) test

Dále k materialismu