Bedřich Engels    Vývoj socialismu od utopie k vědě

    Materialistický názor na dějiny vychází z teze, že základnou každého společenského řádu je výroba a vedle výroby směna jejích produktů; že v každé společnosti, která vystupuje v dějinách, se rozdělování výrobků a s ním i sociální členění na třídy nebo stavy řídí podle toho, co a jak se vyrábí a jak se vyrobené směňuje. Podle toho je třeba hledat poslední příčiny všech společenských změn a politických převratů ne v hlavách lidí, ne v tom, že stále lépe chápou věčnou pravdu a spravedlnost, ale ve změnách způsobu výroby a směny; není třeba hledat je ve filozofii, ale v ekonomii příslušné epochy. Procitající pochopení, že stávající společenské instituce jsou nerozumné a nespravedlivé, že v tlach rozum, dobro v zlo se mění, je jen příznakem toho, že v metodách výroby a formách směny proběhly ve vší tichosti změny, s nimiž už neladí společenský řád střižený na dřívější ekonomické podmínky. Tím je zároveň řečeno, že prostředky k odstranění odhalených zlořádů musí být rovněž už obsaženy - více nebo méně rozvinuté - ve změněných výrobních vztazích samých. Tyto prostředky se ale nedají vymyslet z hlavy, je nutno je s pomocí hlavy odhalit v daných materiálních faktech výroby.

www.marxismus.cz