Bedřich Engels  Řeč nad rakví Karla Marxe (úryvek)

  Jako Darwin objevil zákon vývoje organické přírody, tak objevil Marx zákon vývoje lidských dějin: prostý fakt, skrytý dosud pod ideologickými nánosy, že lidé musí především jíst, pít, bydlet a oblékat se, a teprve pak se mohou zabývat politikou, vědou, uměním, náboženstvím atd.; že tedy výroba bezprostředních materiálních životních prostředků, a tím vždy daný stupeň ekonomického vývoje národa nebo epochy tvoří základnu, z níž se vyvíjejí státní instituce, právní, umělecké a dokonce i náboženské představy lidí oné doby a z níž proto také musí být vysvětleny - ne naopak, jak se to dělo dosud.

www.marxismus.cz