Děkujeme za Váš zájem


Lidstvo se zrodilo podivuhodnou shodou okolností i svým vlastním přičiněním
v nekonečném materiálním světě, který je nuceno neustále měnit.
Ale nemůže si jej přisvojovat libovolně.
Musí poznávat, respektovat a využívat zákonitosti, které jeho svět má,
ale i ty, které svou vlastní činností vytváří.
A mělo by se přitom chovat tak, aby po něm mohly žít ještě tisíce generací, pokud možno lépe.


Velikost Marxe a Engelse není ani tak v tom, že objevili dialekticko-materialistický pohled na svět,
ale v tom, že se tak na svět opravdu podívali: na přírodu i na společnost - na minulost, současnost i budoucnost.
A to je skutečný marxismus.

Tak jako matematika nemůže za to, jak podvádějí hostinští,
nelze vinit marxismus z toho, jak fixlují funkcionáři.

stažení sbalených stránek  6 MB

Home