Prolog

Tito doktoři revoluce jsou jediní muži v Německu,
kteří mají životní jiskru,
a jim - obávám se - patří budoucnost.

Heinrich Heine


Skutečným účelem socialismu je překonat predátorskou fázi lidského vývoje.
Albert Einstein


A to jest nová doba ve vývoji smýšlení sociálního,
že totiž socialismus přestává být náboženský.
Toto nové stadium nám představuje marxismus,
a to jest jeho velká zásluha.

Tomáš Garrigue Masaryk

Marx byl demokratickým revolucionářem v době,
kdy ještě v Evropě žádná demokracie neexistovala.

Willi Brandt

Životopis Karla Marxe

Životopis Bedřicha Engelse

Karel Marx

Bedřich Engels

Nyní bych rád napsal jeden odstavec, který má právo napsat jen deklarovaný straník;
rád bych řekl, v čem nejsem se socialismem spokojen.
Protože je cestou budoucnosti, měl by se na tu cestu lépe zásobit;
měl by mít víc vědomostí, víc vzdělání, víc praktických i duchových zájmů než ti, kdo by chtěli uchovat, co je.
Má být rnladší, všestrannější a praktičtější.
Jsa na pochodu, má mít víc smyslu pro vedení, pro vůdčí a osobní hodnoty.
Čím více bude mít zájmu o skutečnost, tím spíše ztratí svou chronickou nevrlost a zakyslost.
Přál bych mu, aby byl raději věcí lidovou než davovou; lid je něco trvalejšího než masa.
Přál bych mu, aby v něm bylo dost prostoru pro všemožnou iniciativu, pro požehnanou hojnost uskutečňování;
neboť nestačí spravedlivěji rozdělit statky, je potřeba je rozmnožit.
Karel Čapek

Jestliže se komunistické ideály oprostí od Marxova radikalismu, stávají  se neplodnými.
Odtrhnou-li se však od Marxovy dialektiky a materialismu, od jeho humanismu, a spokojí se jen s jeho radikalismem,
stávají se odpuzujícím žvaněním a nejlepším nástrojem antikomunismu.

František Ledvina, autor stránek

Poslední úprava: únor 2019

Tato učebnice získala v roce 2009 cenu Klubu společenských věd, od té doby však byla v mnohém upravena; nikoli v rozporu s Marxem.

DáleObjednat e-knihu zde