Engels Bedřich

  Německý filozof a politický ekonom, * 28. 11. 1820 Barmen, † 5. 8. 1895 Londýn; obchodník; studoval Hegela, v Anglii sociální postavení dělníků: Postavení dělnické třídy v Anglii (Die Lage der arbeitenden Klasse in England, 1845, česky 1950). Od r. 1844 úzce spolupracoval se svým přítelem K. Marxem, vypracovali přechod od hegelianismu k dialektickému materialismu a z podnětu Svazu komunistů napsali Manifest komunistické strany (Manifest der kommunistischen Partei, 1848, česky 1988); roku 1848 spolu s Marxem redaktorem Neue Rheinische Zeitung (Nové Rýnské noviny) v Kolíně n. Rýnem; v roce 1849 se zúčastnil falckého povstání.

  Podporoval Marxe i finančně, umožnil mu tak napsat jeho stěžejní dílo Kapitál; ve svých vlastních spisech rozpracoval filozofické základy marxismu a předkládal marxistické myšlenky v historicky účinné formě. Pro společné dílo začal používat název "marxismus". Po Marxově smrti dokončil a vydal 2. (1885) a 3. (1894) svazek Kapitálu. V r. 1870 se stal tajemníkem ústřední rady První internacionály. Jeho a Marxovy práce patří k nejčastěji vydaným na světě.

  Dílo: Anti-Dühring, Pana Evžena Dühringa převrat vědy (Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, 1878, česky 1977), Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu (Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, 1884, česky 1979) aj.

K. Marx, B. Engels: Spisy, Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1956, 39 svazků
K. Marx, B. Engels: Vybrané spisy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1976, 5 svazků
K. Marx, B. Engels: Vybrané dopisy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1980, 2 svazky