Marx Karel

K. Marx: "Jací jsou lidé, taková je i diskuse".   německý filozof, politický ekonom, sociální vědec, * 5. 5. 1818 Trevír, † 14. 3. 1883 Londýn; syn židovského advokáta; 1835–41 studium práv, filozofie a historie v Bonnu a Berlíně, zde kontakty s mladohegelovci (Hegel). V letech 1842 až 43 šéfredaktorem nově založeného liberálního Rheinische Zeitung a první kontakt s A. Rugem, L.A. Feuerbachem a M. Hessem; 1843 až 45 žil v Paříži, zde s Rugem vydával Deutsch-französische Jahrbücher (Něm.-fr. ročenky), kontakty s H. Heinem a francouzskými socialisty, především s P.J. Proudhonem, počátek přátelství a úzké spolupráce s B. Engelsem; studium socialismu a odvrat od německé idealistické filozofie: Svatá rodina (Die heilige Familie, 1845, společně s Engelsem, česky 1951); Německá ideologie (Die deutsche Ideologie, 1845–46, společně s Engelsem, česky 1952).

  Na zásah pruské vlády byl Marx roku 1845 vypovězen, odešel do Bruselu. Zde zakládá dělnické spolky a píše první sociologicko-ekonomické teorie na téma práce a nadhodnota. Kriticky se vyrovnává s utopickým socialismem: Bída filozofie (La misère de la philosophie, 1847, česky 1948, 1979). Spolu s Engelsem píše Komunistický manifest (Der kommunistische Manifest, 1848, česky 1918, 1962, 1988) obsahující radikální kritiku kapitalistické společnosti a zároveň politické výzvy proletariátu. V roce 1848 byl Marx vypovězen z Bruselu, odešel zpět do Kolína n. R. a založil Neue Rheinische Zeitung, noviny, které byly opět zakázány. Po vykázání z Pruska (1849) žil Marx znovu v Paříži a posléze v Londýně.

  Marx ve své společenské teorii obhajoval nutnost proletářské revoluce k tomu, aby se uskutečnila humánní společnost. Věnoval se hlavně sociologické interpretaci dějin a zkoumal ekonomické zákonitosti dějinného vývoje: Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta (Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, 1852, česky 1946, 1978); Ke kritice politické ekonomie (Zur Kritik der polit. Oekonomie, 1859, česky 1953). Jeho a Engelsovy práce patří k nejčastěji vydaným na světě.

  Hlavní dílo Kapitál I–III (Das Kapital, 1. sv. 1867, 2. a 3. sv. – nedokončený – vydaný Engelsem 1885 a 1894, česky 1953 až 56, 1978-80, 1986–89); spolupráce s New York Tribune, politické komentáře a polemiky; 1864 byla za jeho spoluúčasti založena I. internacionála.

  Marxův dialektický a historický materialismus byl zdrojem mnoha impulsů pro filozofické myšlení 19. i 20. století. V roce 1999 byl Karel Marx v anketě britské BBC vyhlášen největším myslitelem druhého tisíciletí.

K. Marx, B. Engels: Spisy, Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1956, 39 svazků
K. Marx, B. Engels: Vybrané spisy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1976, 5 svazků
K. Marx, B. Engels: Vybrané dopisy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1980, 2 svazky