Vedle rejstříku můžete použít i samostatný slovník

Marxistické pojetí světa v pojmech

který je přílohou zde