Vedle rejstříku můžete použít i samostatný

Slovník společenských věd a pověr

který je přílohou