Obsah pojmu "dialektika" je stejně jako u ostatních pojmů historicky proměnný.
Materialistická dialektika je nejvyšším stupněm jejího vývoje.
Dnes se toho o dialektice mnoho nedočtete.
Víte o ní něco?

opakovat test