Materialismem bývá v běžné řeči nazýváno ledacos.
Ve filozofii má svůj přesný význam.
Znáte ho?
Zkuste  si to v tomto testu!

opakovat test