Pojem pohyb používáme většinou velmi zjednodušeně.
Označujeme tak často jen pohyb mechanický.
Ve skutečnosti má pohyb nekonečné množství forem.
Je vlastností všeho existujícího.

opakovat test