V přírodě ani ve společnosti neexistují žádné ostré hranice.
Ty si vytváří pouze člověk svým vědomím,
aby si zjednodušil svět, ve kterém žije.
Avšak každé zjednodušování vždy vede k omylům.

opakovat test