Pod pojmem jednota byla dříve chápána především jednota strany.
Bylo odstraňováno vše, co tuto jednotu narušovalo.
To byl omyl, který vedl k pádu socialismu.
Rozumíte tomu?

opakovat test