Každý hledá klid.
Jenže klid není.
"Kde strnutí, tam smrt", napsal Goethe.
Ale něco o klidu přece jen víte.

opakovat test