Slovem kvalita označujeme běžně jakost, tedy kvantitativní stránky něčeho.
Ve filozofii to však znamená souhrn podstatných stránek, vnějších i vnitřních vztahů dané skutečnosti,
které ji přiřazují do určité velké třídy jevů, ačkoli se v podrobnostech liší.
A pak běžným vědomím zaměňujeme kvantitu a kvalitu. Následující test je jedním z nejtěžších:

opakovat test