Slovem kvantita označujeme běžně množství.
Ve filozofii to znamená vnitřní, měřitelnou stránku dané skutečnosti, nikoli počet těchto skutečností.
Rozumíte tomu?

opakovat test