V běžné řeči rozumíme pod pojmem odraz změnu pohybu střetávajících se těles.
Avšak nepohybují se a nestřetávají se pouze tělesa.
Pohybuje se, střetává a odráží se vše existující.
Rozumíte tomu?

opakovat test