Příčinnost, neboli kauzalita, je předmětem mnoha nejasností.
Mnozí významní filozofové i vědci ji zpochybňují.
Jak ji vnímáte Vy?
Ověřte si, zda je to v souladu s dialektickým materialismem!

opakovat test