Oba pojmy jsou velmi důležité, avšak jejich význam není vždy správně chápán.
Podstata je jednotou obecného a nutného, jev zahrnuje i zvláštní a nahodilé.
Všechny naše poznatky čerpáme z jevů, jinak to neumíme.
Ale to není všechno. Víte o tom víc?

opakovat test