Pojmem protiklad běžně označujeme protiřečení.
To jsou rozpory logické. Je to však pojem obecnější, postihující i objektivní realitu.
Chápete jej správně?

opakovat test