Rozpor, boj, zápas, spor, to jsou velice často užívaná slova.
Znamenají vždy totéž, a bývají většinou chápány negativně.
Ale není tomu tak.

opakovat test