Ve světě souvisí všechno se vším.
A stejně tak je to s pojmy, jimiž svůj svět vyjadřujeme.
Některé spolu souvisejí více, jiné méně, některé přímo a jiné zprostředkovaně.
Filozofie používá pojmy souvztažné, neboli párové či korelativní.

opakovat test