Vývoj začíná změnou kvantitativních stránek.
Přesáhne-li jejich růst hranice míry,
přerostou tyto kvantitativní změny ve změnu kvality.
Taková změna je vývojovým skokem. Ale nelze to vidět příliš jednoduše!

opakovat test