Zákony, to jsou přesně definované vztahy.
Každé prostředí si vytváří své. Příroda objektivně, tím se zabývá věda a filozofie.
Člověk si je vytváří subjektivně, a tím vzniká právo, kterým se zatím nebudeme zabývat.
Vyznáte se v tom?

opakovat test