Je velmi rozšířenou iluzí, že poznání musí být nestranické nebo nadstranické.
Jenže ono vždy stojí na straně toho, kdo má na poznání zájem.
Pravda je na straně toho, kdo ji má.
Pravda je vždy s někým ve sporu.

opakovat test