Příroda je souhrnem vší hmoty, pohybu, a vztahů.
Člověk si v ní vytvořil zvláštním místo.
Využívá ji i zneužívá, mění ji k obrazu svémi i ničí.
A často při tom nerozumí svým skutečným zájmům.

opakovat test