Původně věda  zkoumala všechno jako téměř neměnné, stálé a věčné.
Až Darwin pochopil vývoj v živé přírodě a Marx ve společnosti.
Darwina však stále ještě popírají fanatičtí zastánci náboženství a Marxe stejně  fanatičtí obhájci kapitalismu.
Doufám, že nepatříte ani k jedněm, ani k druhým.

opakovat test