Prehistorie, neboli pravěk, je nejdelším obdobím existence člověka.
Klasikové marxismu jej členili podle společenských vztahů na divošství a barbarství.
Pak ale ve vědě převládlo pozitivistické členění podle dochovaných věcí.
Jenže to nám umožňuje pochopit vývoj předmětů, ale ne společnosti.

opakovat test