Před Marxem nebyl společenský vývoj zkoumán jako celek.
Historici se zabývali vývojem jeho jednotlivých součástí, jako např. jazyk, technika, kultura, umění,
hospodářství, věda, politika, právo či náboženství, avšak pro stromy neviděli les.
A tak jim unikalo a dodnes uniká, že vývoj lidské společnosti, tak jako vývoj všeho, má své zákony.

opakovat test