I živočichové si nějak rozdělují své úlohy při obstarávání obživy, obraně a rozmnožování.
Ale ze všech živočichů pracuje pouze člověk.
Jeho dělba práce není dána instinkty, jako u zvířat.
Je uměle vytvářena a historicky měněna.

opakovat test