Tímto pojmem označujeme v běžné řeči ledacos.
Politická ekonomie se zabývá pouze hodnotou produktů lidské práce.
Nezaměňuje ji s cenou, či užitnou hodnotou.
Chápe ji jako ekonomickou kategorii při studiu zboží.

opakovat test