Nadhodnota je vztah objevený Karlem Marxem.
Bez tohoto vztahu nelze pochopit soudobou společnost - kapitalismus.
A proto se jím soudobá společenská pavěda nezabývá.
Nebo kdo nic nechápe, drží hubu a krok.

opakovat test