Nadprodukt je klíčovým pojmem k pochopení podstaty toho, čemu se říká civilizace.
Je to ekonomická kategorie, objasňující fungování společnosti od pravěku až po dnešek.
Bez něho nelze pochopit historii, ani současnou politiku.
Neboť boj o nadprodukt je podstatou politických vztahů.

opakovat test