Lidstvo neznalo nezaměstnanost, dokud nevytvořilo zaměstnanost.
Ne práci, ale práci za mzdu.
Ne za odměnu, ne za plat, ale za mzdu, která umožňuje dosahovat zisk.
A čím větší podíl zaměstnanců společnost má, tím je nezaměstnanost hrozivějším faktem.

opakovat test