"Tam, kde ekonomové viděli stav věcí, objevil Marx vztah mezi lidmi".
To napsal kdysi V. I. Lenin.
Politická ekonomie není ekonomickou, ale společenskou vědou.
Umožňuje pochopit společnost.

opakovat test