Pod pojmem "zisk" je běžně chápán jakýkoliv výdělek.
V ekonomii to znamená pouze přebytek výnosů nad náklady z hospodářské činnosti.
Je jediným motivem výroby  kapitalistických výrobních vztazích.
Vyrábí se nikoli pro uspokojování potřeb člověka, ale pro zisk.

opakovat test