Determinismus je učení o předurčenosti všeho existujícího.
Něco je předurčeno více, jiné méně, něco přímo a jiné velmi zprostředkovaně.
Není to dáno osudem, ale tím, že vše existující má své zákony.
A pak záleží na mnoha, často nahodilých okolnostech, jak se ty zákony prosadí.

opakovat test