Člověk nemůže existovat jinak než jako součást společnosti.
Zrovna tak jako ulice, která může být jen součástí celého města.
Člověk i ulice jsou bez svých širších souvislostí  neexistujícím nesmyslem.
A přesto se řada i chytrých lidí snaží přijít na klub "člověku jako takovému".

opakovat test