Je velmi starým nešvarem vykládat dějiny jako výsledek činnosti významných jedinců.
Nikdy tomu tak nebylo.
Jedinec může hrát v historii roli významnou, ale nikdy ne určující.
On i jeho chování jsou totiž výsledkem mnoha procesů, především materiálních.

opakovat test