Někteří lidé rádi rozdělují společnost na plebs a elity.
Při tom vždy volí kriteria tak, aby bylo patrné,
že mezi ty "elity" patří právě oni.
Zatímco jiní říkají, že "elita jsou jelita".

opakovat test