Vzdělanec Vám bude vysvětlovat rozdíly mezi fašismem, nacismem a dalšími směry.
Bude se zabývat tvarem symbolů, barvou košil a dalšími nedůležitými jevy.
Ale společnou podstatu Vám neprozradí.
Znáte ji?

opakovat test