Volnost, rovnost, bratrství. To bylo heslo francouzské buržoasní revoluce.
Scvrklo se na volnost pohybu zboží, pracovních sil a kapitálu, rovnost bohatých s bohatými
a bratrství bohaté buržoazie s bohatou šlechtou a církví.
Ale bojovat za svobodu, to vypadá pořád ušlechtile.

opakovat test