Pojmy moc, vláda a autorita bývají často chápány všelijak.
Jsou zaměňovány, ztotožňovány a jejich obsah je překrucován.
Vyvrcholilo to soudobou "demokratickou" frází, že všechna moc pochází z lidu.
Nepochází, takový blbec lid není!

opakovat test